Bilgi Teknolojileri yardım masası hizmetleri kapsamında, vakalarınınız (hata veya talep) iletmek ve çözüme kavuşturmak için başvurduğunuz, merkezileştirilmiş tek bir temas noktasını esas alan bir servis hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetleri bulut tabanlı bir servis yönetim yazılımı ve lojistik hizmetleri ile destekliyoruz.

Sata Bilişim Yardım Masası hizmetlerinin sağladığı başlıca faydalar:

  • BT uzmanlarımız ve sizin aranızdaki teknik sorun bazılı tüm iletişim merkezileştirilmiş, tek bir temas noktası üzerinden sağlanır.
  • İlettiğiniz tüm servis vaka istekleri, görevli bir merkez tarafından, kabul edilir, kaydedilir, önceliklendirilir ve işleme alınır.
  • İşlem gören servis vakaları, kalite yönetimi amacıyla izlenir ve raporlanır.
  • Açılan vakalar, eskalasyon hiyerarşisi ile optimum kaynaklar kullanılarak çözülür.
  • Vakaların çözümü süreci boyunca bilgilendirilme sağlanır.

Sata Bilişim Yardım Masası hizmetleri ile hedeflediğimiz amaçlar:

  • Kullanıcı-odaklılık
  • Tüm iş birimleri ile entegre ve kurumsal iş süreçlerine uyum
  • Enformasyonu aktaran ve paylaşan organizasyon (şeffaf, bilgi veren ve soru sorulabilen yapı)
  • Kalite seviyesi ölçülebilir ve hedefler doğrultusunda artırılabilir teknoloji hizmeti
  • Ölçeklenebilir, artan vaka sayısı ile birlikte büyüyebilir teknoloji hizmeti.